Panden te koop

Nieuwbouwproject
Sint-Jansstraat,
Sint-Jan-in-Eremo

Nummer 48 (linkse woning): € 451.900 + kosten

Nummer 48A (rechtse woning): € 455.300 + kosten

Nieuwbouwproject
Emiel Dauwestraat, Eeklo

€ 474.500 + kosten

Nieuwbouwproject Landsdijk Bassevelde

Lot 5: (73A): Verkocht
Lot 6: (73): € 445.800 + kosten